خانهآرشیو اخباردعوت به بازدید از نمایشگاه گلفود ۲۰۱۹

دعوت به بازدید از نمایشگاه گلفود ۲۰۱۹

دعوت به بازدید از نمایشگاه گلفود ۲۰۱۹

با ما همراه باشید در چهاردهمین سال حضور در نمایشگاه معتبر گلفود دبی. سالن ۹، غرفه D9-6، آیدان تاج آریایی(آتا هولدینگ).

منبع : نمایشگاه های بین المللی
جستجو
English
العربية